Nyårslöfte

En av få stunder då Homo Modernus stannar upp och samfällt fokuserar på en sak är under det glädjefyllda tolvslaget. I närvarande samvaro skapas det lätt magiska då tiden fryser och känslan uppstår att kunna fånga den och på så sätt göra allt möjligt.

När den flyktiga stunden är över återstår ett år till nästa gång. Nyårslöftena är många och bra men få överlever året.

Det går att fira nyår varje minut hela året! Inse, likt stunden på nyårsafton, att dåtiden är svunnen och att nuets oändliga möjligheter kan bana väg för en ljus framtid. Med andra ord, stanna i nuet.

Påminn dig om att varje ögonblick, per definition och under hela livet, är ett nytt ögonblick. Att ingenting kan ske bortom nuet. Dåtid och framtid kan bara finnas som koncept och ”är” aldrig.

Så släpp taget om det som varit, även den senaste minuten.

Säg ja till nuet och på så vis till livet. Andetaget i ögonblicket öppnar för en intim kontakt med varandets eviga, nya, löftesrika och glädjefyllda möjligheter.

Gott Nytt Nu!