Lev livet friskare

Mindfulness har visat sig kunna påverka hälsan på många olika sätt. Färre förkylningar, mindre oro, bättre sömn, snabbare läkning och jämnare humör är några exempel.

När man började forska på effekterna av mindfulness för cirka 40 år sedan, var en av de första upptäckterna att psoriasispatienter som tränade mindfulness i samband med ljusbehandling blev besvärsfria dubbelt så snabbt som de som inte tränade. Efter det har forskningen visat att mindfulness kan vara en metod som till exempel sänker blodtryck, förbättrar sömn, snabbar på tillfrisknandet vid antibiotikabehandling, minskar risken för förkylningar och minskar oro.

Deltagare på våra kurser bekräftar ofta de här resultaten. Det är vanligt att man kommer till en kurs av en särskild anledning, till exempel för att bli bättre på att hantera stress, men får något annat ”på köpet”, till exempel mindre smärta och bättre fokusförmåga.

Citat från deltagare

  • "Den här kursen är en investering i sig själv på ett helt annat sätt än någon annan kurs jag gått förut." Ulrika Nimstrand Steg 1 Mindfulness baskurs