Bättre självkänsla och mer empati

Det är ingen överdrift att säga att mindfulness gör dig snällare. Vi vet att bland annat den empatiska förmågan ökar, att impulskontrollen blir bättre och att man dömer mindre. Är snäll alltså.

Det var en gång en man på en av våra företagskurser som skulle svara på frågan om han såg några effekter av sin mindfulnessträning. Det tog en stund för honom att komma på något, men till slut sa han: ”Mina barn säger att jag har blivit snällare.”

Resultaten av mindfulness visar sig på många olika sätt. Ett vanligt är just som i exemplet ovan, att ens relationer förbättras genom att man upplevs som en mer empatisk och lyssnande person, som snällare helt enkelt. En annan väldigt viktig aspekt av detta är begreppet självmedkänsla – att man genom mindfulness tränar upp sin förmåga att tycka om sig själv som man är och accepterar att man inte är perfekt alla gånger, att man har en bra relation till sig själv.

Det finns vetenskapliga undersökningar som visar att mindfulness kan göra dig till en bättre partner, en bättre chef, en bättre vän, en bättre arbetskamrat och en bättre förälder. Kalla fakta om vad som kan göra oss människor lite varmare.