Känsligheten för smärta reduceras

”Det här var första gången jag inte kände någon smärta på många år.” Kommentarer av det slaget är vanliga i samband med meditation på våra kurser.

Att mindfulness kan hjälpa vid smärta är också dokumenterat genom en mängd olika forskningsrapporter. Den effekten innebär inte att smärta helt försvinner. Det är snarare så att upplevelsen av smärtan förändras på ett sätt som gör att den slutar dominera livet på samma sätt som tidigare. Därmed kan också den stress som är relaterad till ständig smärta minska.