Utveckla din emotionella intelligens

För några decennier sedan trodde vi inte att hjärnan och därmed intelligensen gick att utveckla. Nu vet vi genom hjärnforskning att mindfulnessträning faktiskt gör oss klokare.

Som många känner till numera så är hjärnan plastisk, den förändras över tid. Vad den förändringen innebär beror på en mängd faktorer och hjärnforskarna har långt kvar innan allt som sker i hjärnan är kartlagt. Men en sak finns det bevis för: mindfulnessträning är ett effektivt sätt att träna hjärnan så att vi kan ta bättre beslut och få mer harmoniska liv.

Mindfulness påverkar inte bara aktiviteten i hjärnan utan gör även att hjärnbarken växer. Resultatet är en rad positiva effekter, till exempel att man blir mer empatisk, tar bättre beslut, får ökad självmedkänsla samt blir bättre på att samarbeta och att leda andra. Framför allt innebär detta att den emotionella intelligensen utvecklas. Emotionell intelligens är ett begrepp som skapats av psykologen och författaren Daniel Goleman och omfattar förmågor som Social förmåga, självkännedom och självbehärskning.

Emotionell intelligens anses i många situationer vara mer betydelsefull än logisk intelligens, särskilt i situationer som är komplexa och som kräver en bedömningsförmåga som omfattar mer än logik.