Få resultat snabbt

En 8-veckors mindfulnesskurs med cirka 25 lärarledda timmar är ofta tillräckligt för att du ska få verktyg för att minska problem med negativ stress.

Mindfulness har i mer än 30 år hjälpt människor att lindra stressymptom och att lära sig vad kroppen behöver för att hantera negativ stress. Det här området är också mycket väl dokumenterat genom forskning världen över. Det finns även forskning som tyder på att mindfulness kan lindra besvären vid posttraumatisk stress.

Resultaten kommer i regel snabbt. Ofta räcker det med en 8-veckors mindfulnesskurs (cirka 25 timmars lärarledd kurs) för att få igång en förändring. Minskade problem med stress ger ofta många andra positiva effekter, till exempel att tillvaron känns mer harmonisk, att minnet förbättras och att man känner att man har större möjligheter att själv påverka sitt välbefinnande.

Citat från deltagare

  • "Måste bara säga vilken stor förändring mindfulness inneburit för mig. Jag har fått in tänket i vardagen och när det kör ihop sig andas jag lugnt och känner mig trygg. Jag känner mig inte alls lika stressad längre." Pernilla Anth Jacobsson 8-veckors mindfulnesskurs