Mindfulness steg 1. Grundkurs

Vår grundkurs i mindfulness bygger på det kursprogrammet MBSR som ”grundaren” av mindfulness, Jon Kabat-Zinn, har varit med och utvecklat.

Detta innebär bland annat att den är baserad på en rad forskningsprojekt där man testat fram de metoder som ger bäst effekt.

Vår ambition med den här kursen är att hjälpa människor att skapa en varaktig förändring i livet utifrån den situation som de har. Modern hjärnforskning visar att mindfulness hjälper oss att träna hjärnan på ett sätt som kan bidra till att vi får större harmoni i livet, fattar bättre beslut, får bättre minne och skärper våra sinnen.

Förutom detta kan mindfulness bidra till lösningen på många problem, som stress, sömnbrist, nedstämdhet, smärta, dålig självkänsla och relationsproblem.

Stillhet ger snabba resultat

Med mindfulness övar du dig på att skapa nya positiva vanor, steg för steg, dag för dag. Redan efter ett par veckor kan du märka att du utvecklas. Om du följer träningsprogrammet så har du efter åtta veckors kurs lagt grunden för att uppnå en varaktig förändring och har börjat utveckla dina personliga resurser på ett positivt och kreativt sätt.

Förkunskaper

Du behöver inga förkunskaper eller särskilda fysiska förutsättningar för att gå kursen. Alla är välkomna, helt enkelt.

Mindfulnessapp

Som deltagare på våra kurser får du utan kostnad tillgång till vår app. Den innehåller meditationer och har funktioner för bland annat påminnelser och statistik.

Kursmoment

Vår grundkurs i mindfulness är uppbyggd utifrån den forskning som finns runt MBSR om hur man på bästa sätt kan lära sig olika tekniker för att få en bättre livskvalitet och för att kunna praktisera mindfulness i sitt dagliga liv.

Kursen består av nio lärarledda tillfällen på 2,5 timmar vardera förutom ett av tillfällena som är en heldag. Mellan kurstillfällena får du förslag på träningsprogram som du genomför på egen hand.

  • Vad är mindfulness?
  • Hur kan du börja använda mindfulness nu?
  • Mindfulness nio attityder.
  • Avslappningsträning, mental träning och medvetandeträning.
  • Hur man tränar på egen hand.
  • Mindfulness och den neurovetenskapliga forskningen – vad händer i hjärnan?
  • Hur kan mindfulness användas mot stress, oro, sömnproblem med mera?
  • Vad avgör hur och vad du känner och tänker? Inre och yttre stimuli.
  • Koncentration, fokus och impulskontroll.
  • Hur kan du få lägre puls och blodtryck och sova bättre?

Angående Covid-19

Vi följer myndigheternas rekommendationer och anpassar oss efter rådande situation. Just nu hålls kurserna i Gamla stan, i centrala Stockholm.

Under pandemin har vi sett överraskande positiva erfarenheter och resultat av online-upplägg. Det glädjer oss mycket! Vi kan komma att erbjuda kurserna både fysiskt och online framöver.