Lucia strålar mindfulness

” Jag andas in, jag andas ut.
Det är min mindfulness.
Den lyser nära och strålar långt.”

Dessa ord av den välkände mindfulnessmästaren Thich Nhat Hanh, skulle även kunna vara Lucias. Med fullt fokus, värdig hållning och långsamt likt en gående meditation sprider hon ljus och hopp.

Den lika enkla som rofyllda andakten förmedlar gränsöverskridande generositet, inre frid samt glädje. Vi tillåts stanna upp och i ljusskenet släppa vardagens göranden. Den finstämda musiken kan ”vuxenvagga” oss in i en sorts kollektivt återhämtande gemenskap. Detta har sannolikt även psykiskt positiva effekter.

Och ju fler kärleksfulla inre ljus vi hjälps åt att tända – desto närmare kommer vi även yttre fred.

Förslag till återhämtande ljusmeditation: 

  1. Logga ut och stäng av.
  2. Sätt dig och tänd ett stearinljus.
  3. Ta några medvetet djupa andetag och fokusera på ljuset.
  4. Vid distraktion – bli åter medveten om ljuset.
  5. Låt ljusets stadiga låga bli sinnebilden för ett ständigt ljus som du bär inom dig, i ett rum dit vinden ej når…

Av Lars-Erik Wallner, mindfulnessinstruktör hos Mindfulnessgruppen.