Fantastiskt att FN arrangerar konferens om emotionell intelligens och mindfulness

Den 17 maj 2019 hölls en konferens i New York där FN hade bjudit in företrädare för mindfulness och emotionell intelligens.

Syftet var diskutera hur mindfulness och emotionell intelligens kan bidra till att nå FNs långsiktiga mål.
Insikten som företrädare för FN kommit fram till är att vi alla behöver utveckla vår inre hållbarhet som stöd för att kunna nå de yttre målen. De mål som mindfulness och emotionell intelligens kan bidra till att uppfylla är till exempel hälsa, utbildning, jämlikhet och inkluderande samhällen.

Själv var jag med på konferensen eftersom jag arbetar nära två av huvudtalarna för att sprida mindfulness över världen, Chris Ruane från engelska parlamenetet och Richard Fernandez från Search Inside Yourself. Ytterligare en huvudtalare var Daniel Goleman, författare bland annat till boken Emotional Intelligence en av drivkrafterna i Consortium for Research on Emotional Intelligence in Organizations.

Här är en sammanfattning av vad de här tre talarna tog upp:

Stress ger sämre beslutsförmåga

Daniel Goleman pratade om vikten av att förbättra den inre medvetenheten och relationsmedvetenheten med hjälp av emotionell och kognitiv kontroll. Han nämnde också att förmågan till dessa kontroller inte har någon korrelation till socioekonomiska faktorer. Han beskrev även att man under stress får sämre kopplingar mellan de delar i hjärnan där beslut tas.

Team med generellt hög IQ och låg EQ presterar sämre än team med låg IQ och hög EQ. Vi måste också lära oss mer om spegelneuroner och hur vi får fortlöpande information om andra människors känslor och tillstånd. Daniel Goleman menade att det är hög tid att sprida och demokratisera emotionell intelligens.

Krav på mer medvetna arbetsgivare

Richard Fernandez berättade om hur medvetenhet sprider sig inom näringslivet. Fler och fler företag förstår vikten och effekten av mer närvarande, fokuserade och kreativa medarbetare. De här företagen förstår också att det krävs en kultur som är baserad på medvetenhet för att attrahera yngre medarbetare.

Ett satsat pund kan ge 15 pund tillbaka

Chris Ruane berättade om det framgångsrika arbetet med att introducera mindfulness i det engelska parlamentet. Parlamentet har satt som mål att utbilda minst 2000 mindfulnessinstruktörer per år via Oxford och Cambridge. Syftet är att föra ut verktygen för ökad medvetenhet i skola, hälsovård, förvaltning, kriminalvård och näringsliv.

Beräkningar som ligger till underlag för den här satsningen visar att samhället kan spara 15 pund per ett satsat pund.
Chris berättade också att meditation nu erbjuds i parlament i ett femtontal länder samt i EU-parlamentet. Ytterligare 25 länder arbetar för att få igång meditation i sina parlament.

En bra start

Konferensen var ett första steg för mer medvetenhet inom FN. Arrangörerna var mycket nöjda med konferensen och målet är att arrangera fler konferenser framöver. Ett projekt som ska erbjuda alla medarbetare i FN medvetenhetsträning har också startats.
Gunnar Michanek, vd Minds Unlimited och Mindfulnessgruppen.

(På bilden överst, från vänster: Jamie Bristol och Chris Ruane, Mindful Initiative England, Gunnar Michanek, Minds Unlimited/Mindfulnessgruppen, Rich Fernandez, Search Inside Yourself.)

Klicka här om du läsa om våra utbildningar.