Träning + mindfulness = lycka

Vare sig du joggar, gymmar eller till exempel spelar tennis så lägger din medvetna närvaro grunden
för bra resultat. Att mindfulness vinner terräng inom idrotten vittnar om betydelsen av
både fokus och helhetssyn.

Den nya tekniken både hjälper och stjälper. Fantastiskt utformade och innehållsrika träningsappar befrämjar och underlättar träning. Samtidigt är det lätt att se hur ”mobil-
pandemin” är i vägen för många i vardagsträningen.

Inget fel att jogga med hörlurar eller att vara uppkopplad när man tränar på gymmet. Dock kan en helhetssyn på
träningen innebära att lika vänligt som bestämt lämna mobilen utanför. Med andra ord ge sig själv
den välunnade möjligheten att släppa taget en stund.

Med intentionen: ”Nu fokuserar jag enbart på rörelsen i utövandet”, blir passet både
effektivare och mer återhämtande mentalt. Koncentrationen understödjer närvaro i varje
moment, minskar skaderisken och tar dig in i nuets sköna känsla av flow.

Ögonblick för ögonblick, så gott du kan; andas, var i rörelsen, var i
kroppen, känn musklerna.

Närvaro i samvaro ger också möjligheten att träna vänlighet och emotionell intelligens. Släpp egot; se, le,
ge – till exempel genom att släppa fram andra vid redskapen.

Ha tålamod; med kontinuitet och medveten strävan kommer resultat. För dig som
tränat länge, kan ett öppet sinne visa vägen till nya övningar.

Acceptans av kroppen, påminnelse om att du är ofantligt mycket mer än vad spegeln visar och upplevd tacksamhet
över den gåva som ett meditativt träningspass innebär. Det är lycka.

Lars-Erik Wallner, mindfulnessinstruktör