Be the change

Du som är nyfiken men som inte känner dig redo att boka upp dig på en kurs – välkommen till Be the change.

Är du nyfiken på vad mindfulness kan göra för dig i ditt liv?

Eller har du upplevt effekterna av mindfulness och vill dela med dig av metoden till andra?

Då har du en bra anledning till att komma till vår inspirationskväll. Det handlar om att leda sig själv och andra till ökad närvaro, medvetenhet och medkänsla.

Kvällen leds av någon av våra mest erfarna instruktörer, som kommer ge dig både praktiska och teoretiska smakprov på mindfulness. Du kommer också få en inblick i vad mindfulness används till och vad forskning visar om effekterna.

Några ord om mindfulness idag

Som du kanske redan vet så har det hänt mycket kring mindfulness de senaste åren genom att metoden har fått stor spridning internationellt både inom näringsliv, offentlig sektor och i flera länder även på regeringsnivå.

Mindfulnessgruppen har tillsammans med dotterbolaget Minds Unlimited en del i denna utveckling. Genom alla vi utbildar tror vi att utvecklingen i samhället påverkas på ett positivt sätt och det är en viktig drivkraft för oss.

Samtidigt bidrar intresset för mindfulness till att våra utbildningsprogram ständigt förbättras. Dels genom de erfarenheter vi får från alla kurser, dels genom hjärnforskning och annan forskning som gör att vi vet mer om vad som fungerar bra och mindre bra.

Du är varmt att ta del av allt detta. Inspirationskvällen är kostnadsfri.