Egot och Einstein

”En människa är en del av en helhet, av oss kallad ”universum …// Han upplever sig själv, sina tankar och känslor, som någonting separerat från resten …// Vår uppgift måste vara att frigöra oss från detta fängelse genom att vidga medkänslans cirklar till att omfatta allt levande  …// ”

Detta utdrag från ett citat av Einstein pekar på att bortom identifieringen med ”jag”, ”mitt” och uppdelningen ”du” och ”deras” – hör vi alla ihop. Vi består till och med av samma grundelement och atomer som allting annat i universum.

Att hjärtat och blodomloppet ger oss  syre, möjliggörs av järnatomen. Den kommer ursprungligen från stjärnorna. Också kvantmekaniken beskriver världen som ett dynamiskt system av oskiljaktiga, interagerande komponenter. En helhet där människan är mer deltagare än observatör.

Varför är den här vetenskapen relevant? Upplevelser av separation kan sägas utgöra roten och grundproblemet till all sorts konflikt. Det är ur dess negativa energi det försåtliga, illusoriska egot föds. Med andra ord det som i människan; dömer, missunnar, är otåligt samt söker strid. Det ofta högljudda egot drivs också av stresshormoner.

I meditation ökar medvetenheten om att alla delar samma grundbehov och vad det innebär att vara människa bortom ”du” och ”jag”. Det reducerar känslan av separation och bidrar istället till samhörighet.

Sök att vid nästa möte uppleva utan att döma, se likheterna, gå bakom det verbala. Se ögon, kroppsspråk och andning. Känn din egen magkänsla och röstläge samt hur du kan förminska gränsdragningen mellan er. Kan du lyssna utan att tänka på ”dig”?

Einstein sade ”Vår förmåga att bli människa fullt ut avgörs i första hand av till vilken grad vi lyckats med frigörelsen från självet. ”

Skrivet av Lars-Erik Wallner, mindfulnessinstruktör.

Det inledande utdraget ur ett Einstein-citat var publicerat i The New York Times, 29 mars,1972.