Mindful Nation – Mindfulnessgruppen i Almedalen

Möt oss på Donnersgatan och Samtalsgården 1-4 juli!

Med initiativet ”Mindful Nation” vill vi skapa ett hållbart och medvetet samhälle.

Vi samtalar om hur vi kan arbeta proaktivt med vår tids stora hälsoutmaningar – stress och psykisk hälsa – bland annat genom träning i mindfulnessbaserad emotionell intelligens. Hos oss möter du företrädare från näringsliv, politik, skola och forskning samt olika organisationer med erfarenhet av mindfulness.

Över 3 000 studier inom neurovetenskap, emotionell intelligens och mindfulness visar vikten och effekterna av att utveckla sin självmedvetenhet för ett ansvarsfullt och empatiskt inre ledarskap. En individuell förmåga som är lika viktig för en högt uppsatt ledare eller politiker som för en högpresterande student, stressad medarbetare eller familjemedlem. Medvetenhetsträning kan göra personer friskare, effektivare, mer harmoniska och ökar förmågan att ta bättre beslut i alla situationer.

Med detta perspektiv – välkommen att tillsammans med oss utforska vad mindfulness kan betyda för dig som privatperson, som en del av en familj eller organisation och för vårt samhälle i stort.

Läs mer om initiativet här.

 

STILLHETSOAS och SAMTAL på Donnersgatan

Donnersgatan – H440 – vid entren till Almedalen.

Möt oss i medveten närvaro mitt i vimlet för att prova på Mindfulness i vårt stillhetsrum, ladda ner appar, drick en Noa och samtala om vår tids utmaningar och möjligheter.

 

SEMINARIUM på Samtalsgården:

S:t Hansskolans gård, S:t Hansgatan 32

 

TEMA LEDARSKAP: måndagen den 2 juli kl 15:45 – 17:15

”Ledares kunskap om inre personlig utveckling.”

En stor utmaning i dag är den stress som ledare upplever inom näringsliv och politik. Att arbeta mer hälsofrämjande är ett viktigt steg mot ett mer socialt hållbart samhälle. Du kommer att möta forskare, politiker och ledare inom näringslivet som delar med sig av de utmaningar som finns idag.

Vi arbetar för en mer Mindful nation där mindfulness är ett viktigt steg för ett mer socialt hållbart ledarskap och samhälle.  Vi berättar om initiativet att starta mindfulness i Sveriges riksdag samt vad som händer i det brittiska parlamentet. Du får möjlighet att prova på mindfulness i anslutning till seminariet.

Medverkande: Gunnar Michanek, grundare Minds Unlimited; Anne Marie Broden, initiativtagare, Mindful nation Sverige; Gunnar Danielsson, VD Gotlandsguiden; Ludvig von Bahr, styrelseledamot, Mindfulnessgruppen; Torbjörn Eriksson, VD och grundare Tenant & partner; Ewa Hildén, projektledare Mitt lugn Drömmen om det goda; Gerhard Bley, VD Kavli

 

TEMA SKOLA: tisdagen den 3 juli kl 15:45 – 17:15

”Ungdomars psykiska ohälsa med stress i skolan är allvarligt. Mindfulness och stillhet gör skillnad.”

En av våra viktigaste utmaningar är barn och ungas psykiska hälsa. Både Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten har nyligen släppt rapporter om att ungdomars psykiska ohälsa fortsätter att öka. Det behövs många olika åtgärder för att förändra detta.

Vi lyfter exempel där lärare och elever ges en bättre arbetsmiljö genom satsningar på mindfulnessträning. Under seminariet får du även prova på mindfulness.

Medverkande: Gunnar Michanek, grundare Minds Unlimited; Anne Marie Brodén, Ordförande Drömmen om det goda; Ludvig von Bahr, styrelsen Mindfulnessgruppen; Maria Niemi, forskare KI; Lena Bjursäter, bitr.rektor Lundsberg; Katarina Dagsanth, kurator och mentor Lundsberg; Björn Kullgård, rektor Franska skolan; Marie Boris Möller, generalsekreterare Drömmen om det goda

 

TEMA HÄLSA: onsdagen den 4 juli kl 15:45 – 17:15

”Vad är hälsa och välmående idag? Ledare påverkar vår hälsa positivt eller negativt.” 

Hur påverkas vårt demokratiska engagemang och vår hälsa av det uppskruvade och hårda samtalsklimatet? Sveriges ungdomsorganisationer samlar över 750 000 medlemmar men av dessa upplever 83 % en stressproblematik. Vad händer med vår förmåga att lyssna och samarbeta? Hur vänder vi den negativa trenden?

Minds Unlimited satsar på ledarskap som kan förbättra arbetsmiljön. Unga människor, politiker och forskare deltar för att samtala om hur samhället och ledarskapet behöver förändras. En mer Mindful nation i Sverige lyfter frågan om hur inre frid kan ge yttre fred och ökat välmående.

Medverkande: Gunnar Michanek, grundare, Minds Unlimited; Anne Marie Broden, Ordförande, S:t Lukas; Birgitta Englin, moderator; Hanna Krooksson, generalsekreterare, HEL; Rosaline Marbinah, ordförande, LSU; Anders Wijkman, föreläsare; Stefan Einhorn, professor,författare, KI; Philip Bothström, ordförande, SSU; Yvonne Terjestam, docent, Linnéuniversitetet; Johan Blixt, avg ordförande, SSCO; Anders Lindell, verksamhetsledare, LSU; Agneta Blom, statsvetare, Örebro Universitet; Tomas Hultman, projektledare, LSU; Tiina Heino, generalsekreterare, S:t Lukas; Maria Niemi, forskare, KI